Şi tu poţi deveni poliţist! Au început înscrierile pentru examenul de admitere în Poliţie

0
95

Au început înscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 3600 de locuri la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și la Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care au prevăzute locuri pentru formarea profesională iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2018 și ianuarie 2019, învăţământ cu frecvenţă, după cum urmează:

Pentru sesiunea de admitere iulie-august 2018 locurile alocate Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti sunt următoarele: Facultatea de Poliție -305 locuri; Facultatea de Ştiințe Juridice și Administrative-115 locuri.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2018 locurile alocate unităților de învățământ postliceale sunt următoarele:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.279 de locuri;
Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 290 de locuri.

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 locurile alocate unităților de învățământ postliceale sunt următoarele:

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.300 de locuri;
Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 300 de locuri.

Nu se face diferențiere între locurile pentru femei și cele pentru bărbați, iar recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliul sau reședința candidaţilor, înscris(ă) în cartea de identitate, potrivit opţiunii acestora.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)      să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)       să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)      să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
e)       să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f)       să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Cererile de înscriere ale candidaţilor împreună cu dosarul în volum complet (cu excepția fișei medicale) se vor depune la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 44-46, judeţul Timiș, la Serviciul Resurse Umane, în zilele de Marți și Joi în intervalul orar 0900 – 1500, până la data de:

25.05.2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București.
15.06.2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la școlile postliceale ale M.A.I.
23.11.2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la școlile postliceale ale M.A.I.

Data limită până la care candidaţii vor depune fișa medicală la dosarul de recrutare, pentru finalizarea acestuia, este:

15.06.2018 – pentru Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București;
20.07.2018 – pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea planificată în perioada 24 august – 4 septembrie 2018;
14.12.2018 – pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea planificată în perioada 10 – 21 ianuarie 2019;

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la Centrul Medical Județean Timiș, situat în municipiul Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 20, judeţul Timiș (zona Parcul Rozelor), în baza unei adrese de trimitere completată de Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Timiș (eliberată candidatului cu ocazia înscrierii).

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiș, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postare pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiș www.tm.politiaromana.ro.

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

zonia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here